Fyndläge i Rolf Ericson Bils nätauktion! 

31 August, 2020, kl 20:38

Nu auktionerar vi i samarbete med tovek.se ut kvarvarande inventarier, som tillhörde verksamheterna vid anläggningen på Korsnäsvägen i Falun. Visning äger rum tisdag den 15/9 och onsdag den 16/9, i grupper med max 50 personer per grupp. Anmälan till visning görs via info@tovek.se, alternativt på telefon 0346-48773.

Auktionen sker i samarbete med tovek.se och innehåller cirka 700 utrop, som avslutas löpande under två dagar.

Avslut dag 1, torsdagen den 17/9, från kl 09:00.

Avslut dag 2, fredagen den 18/9, från kl 09:00.

Info samt budgivning, tovek.se