Finansiell leasing

Bara den som själv ansvarar för en vagnpark vet hur mycket som krävs för att allt ska fungera. De här resurskrävande rutinerna kan vi administrera för er vilket minskar såväl de administrativa kostnaderna som bilkostnaderna totalt.

Genom CarPay Fleet Finansiell leasing erbjuder vi kvalificerad rådgivning, finansiering och kostnadshantering för vagnparker av alla märken. Sedan starten 1989 finansierar och administreras här ca 33 000 fordon åt närmare 350 kunder. Eftersom ditt företag kan ha såväl renodlade tjänstebilar som förmånsbilar, och kanske även privata bilar som körs i tjänsten, kan flera finansieringsformer bli aktuella.

Vi sköter all hantering av bilkostnaderna såsom:

 • drivmedel
 • försäkring
 • service & reparation
 • ersättningsbil
 • leasingavgift
 • bilskatt
 • påminnelse p-böter
 • besiktning
 • bilbeställningar
 • priskontroll mot tecknade ramavtal
 • uträkning av löneavdrag
 • upprättande av bilkostnadskalkyler
 • rapporterar månadsvis förändring av förares förmånsvärde
 • vi är förarens kontakt i alla bilfrågor

Kontakta våra företagssäljare eller läs mer på CarPay Fleet Finansiell leasing